Szczyt Zdrowie 2022

Jubileuszowy 10. Kongres Szczyt Zdrowie, który odbędzie się 9 czerwca br. to platforma dialogu i komunikacji pomiędzy wszystkimi kluczowymi interesariuszami systemu ochrony zdrowia.

Po dwóch latach pandemii przyszedł czas na podsumowanie, na jakim etapie znajduje się polski system opieki zdrowotnej. Jak ma wyglądać? W jaki sposób należy odbudować zdrowie Polaków? Dług zdrowotny zaciągnięty przez ostatnie dwa lata będziemy spłacać bardzo długo.

W wyniku pandemii COVID-19 wyłonił się nowy obraz systemu ochrony zdrowia ze wszystkimi jego niedoskonałościami. Bardzo słaby stan psychiczny społeczeństwa, niewykonane operacje, niediagnozowane choroby, długie kolejki do specjalistów, fiasko w budowaniu zaufania do szczepień ochronnych – wszystko to będzie przedmiotem debat w gronie wybitnych ekspertów.

Szczytem marzeń nas wszystkich to system ochrony zdrowia, w którym każdy czuje się zaopiekowany.

W gronie wybitnych ekspertów i decydentów zdrowotnych podczas Szczytu poruszone zostaną tematy związane z najpoważniejszymi wyzwaniami zdrowotnymi.

W programie przewidujemy m.in.::

  • Dług zdrowotny po COVID-19 – co dalej z kardiologią?
  • Medycyna, nauka, innowacje – perspektywy terapeutyczne XXI w.
  • Szczepienia – wolność czy odpowiedzialność?
  • Pandemia, innowacje, migracje – jak sprostać wyzwaniom stojącym przed polską onkologią
  • „Czuję to przez skórę” – AZS i łuszczyca, jak budować systemowe podejście do chorób wpływających na funkcjonowanie społeczne?
  • Zdrowie publiczne 3.0. – reforma i rozwój systemu w celu zapobiegania nierównościom w zdrowiu
  • Zdrowie się opłaca – czyli jak zarządzać zdrowiem pracowników?

Transmisja on-line

Całość wydarzenia będzie transmitowana w serwisie www.medexpress.pl oraz www.szczytzdrowie.pl

Organizatorzy:

Instytut Ochrony Zdrowia – prężnie rozwijający się think tank działający w szeroko pojętej branży ochrony zdrowia, przygotowujący opiniotwórcze raporty, analizy i prognozy, a także wydarzenia kreujące platformę dialogu pomiędzy interesariuszami polskiej branży zdrowotnej. Wydawca wielu interdyscyplinarnych, pogłębionych prac naukowo-badawczych, m.in. raportu „Zdrowie priorytetem politycznym państwa – analiza i rekomendacje”.

Misja NIZP PZH – PIB

Misją Instytutu na przełomie lat było kształtowanie zdrowia publicznego w Polsce, w szczególności w obszarze zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom, monitorowania czynników ryzyka w żywności, wodzie i powietrzu oraz promocji zdrowia. Realizowane w Instytucie zadania mają na celu wzmocnienie poczucia wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową, a dzięki opracowywanym rozwiązaniom ludzie mogą żyć zdrowiej, dłużej i aktywniej. Nadając badaniom i rozwiązaniom wiarygodność naukową Instytut umożliwia korzystanie z nich wszystkim, którzy troszczą się o zdrowie swoje i całego społeczeństwa.