Szczyt Zdrowie już po raz ósmy stał się platformą dialogu i komunikacji pomiędzy kluczowymi interesariuszami systemu ochrony zdrowia. W tym roku debaty ekspertów, decydentów, pacjentów i menedżerów ochrony zdrowia miały wagę szczególną.

W wyniku pandemii COVID-19 wyłoni się nowy obraz systemu ochrony zdrowia. Redefinicji wymagają plany rozwoju, potrzeby organizacyjne i infrastrukturalne, wyzwania budżetowe. Jednym z głównych wątków dyskusji stało się kształtowanie priorytetów zdrowotnych w świetle doświadczeń i wniosków płynących z pandemii.

Dzisiaj nikt już nie ma wątpliwości, że sama ochrona zdrowia rozumiana jako system powiązań gospodarczych i społecznych musi stać się wreszcie dobrze uświadomionym priorytetem w polityce państwa, a wydatki na zdrowie nie mogą być traktowane inaczej niż, jako najlepsza i nieodzowna inwestycja.

W gronie wybitnych ekspertów i decydentów zdrowotnych podczas Szczytu poruszane były tematy związane z najpoważniejszymi wyzwaniami zdrowotnymi – opieką nad pacjentami z chorobami przewlekłymi, stanem polskiej neurologii i psychiatrii, szczepieniami ochronnymi, dostępem do innowacyjnego leczenia w onkologii i hematoonkologii, stanem polskiej kardiologii interwencyjnej oraz rozwojem telemedycyny.

Organizatorzy:

Instytut Ochrony Zdrowia – prężnie rozwijający się think tank działający w szeroko pojętej branży ochrony zdrowia, przygotowujący opiniotwórcze raporty, analizy i prognozy, a także wydarzenia kreujące platformę dialogu pomiędzy interesariuszami polskiej branży zdrowotnej. Wydawca wielu interdyscyplinarnych, pogłębionych prac naukowo-badawczych, m.in. raportu „Zdrowie priorytetem politycznym państwa – analiza i rekomendacje”.

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny – misją Instytutu jest ochrona zdrowia ludności poprzez kompleksowe działania podejmowane w obszarze zdrowia publicznego, w tym prace naukowo-badawcze, aplikacyjne i szkolenia. NIZP-PZH wykonuje ekspertyzy dla rządu, organizacji pozarządowych oraz społeczeństwa w zakresie oceny ryzyka i wskazywania sposobów unikania zagrożeń. Instytut prowadzi również badania jakości surowic i szczepionek.