INSTYTUT OCHRONY ZDROWIA

KIM JESTEŚMY

IOZ jest niezależną organizacją typu think-tank działającą w szeroko zdefiniowanej sferze ochrony zdrowia. Głównym założeniem towarzyszącym powstaniu Instytutu jest potrzeba prowadzenia merytorycznej dyskusji na tematy związane ze zdrowiem w Polsce w oparciu o wiarygodne opracowania eksperckie.

HISTORIA

IOZ jest ośrodkiem analitycznym typu think-thank i wydawnictwem działającym od 2012 roku. Impulsem powstania Instytutu była podnoszona przez wielu interesariuszy ochrony zdrowia potrzeba definiowania przez niezależny podmiot możliwych odpowiedzi na wyzwania, jakie stoją przed polskim systemem służby zdrowia, oraz wyznaczania i wskazywania priorytetów w obszarze zdrowia, zarówno w aspekcie medycznym jak i społecznym oraz systemowym.

MISJA

IOZ wspiera dyskusję i kluczowe procesy decyzyjne w ochronie zdrowia, poprzez generowanie wyjątkowych treści, opinii i analiz. Myślą przewodnią pracy Instytutu jest analizowanie wybranych zagadnień z perspektywy zdrowotnej, społecznej oraz ekonomicznej, aby zapewnić możliwie pełny obraz sytuacji.

OFERTA

IOZ realizuje następujące projekty:

  • ​Opracowywanie raportów i rekomendacji dotyczących konkretnego problemu zdrowotnego, organizacyjnego czy decyzyjnego w ochronie zdrowia.
  • Działalność wydawnicza: publikacja raportów oraz monografii naukowych z zakresu medycyny i ochrony zdrowia.
  • Przygotowywanie stanowisk i rekomendacji w ramach pracy grup kluczowych liderów opinii.
  • Tworzenie analiz dedykowanych konkretnemu problemowi.
  • Realizacja sondaży i badań opinii publicznej na wybrane tematy związane z ochroną zdrowia.
  • Tworzenie materiałów eksperckich kierowanych do wybranych grup odbiorców.
  • Realizacja szkoleń i spotkań warsztatowych dopasowanych do potrzeb zleceniodawcy.